Nieuwe besturen toegevoegd!

door ABC-team, geschreven op 18-07-2011

Voortaan vindt u in het ABC van de lokale besturen ook de contactgegevens van:

 • Politiezones
  - Politieraden en -colleges
  - Korpschefs, secretarissen & bijzonder rekenplichtigen
   
 • OCMW's
  - Voorzitters, raadsleden & vaste bureaus
  - Secretarissen, financieel beheerders & medewerkers
  - OCMW-instellingen
   
 • Intercommunales
  - Bestuur & directie

   

 

NieuwsarchiefTerug