ABC van de lokale besturen - update mei 2016

De gegevens van het ABC van de lokale besturen werden andermaal met zorg herwerkt, met dank aan onze partners in het veld die hun steentje bijdroegen aan het welslagen van de update. Binnenkort ontvangt u als abonnee de papieren bijwerking en ook online zal u opnieuw beschikken over alle actuele informatie. Bovendien kan de herwerkte manual u helpen om nog beter uw weg terug te vinden in de online applicatie. Klik hier om de handleiding te downloaden.

Lees meer...

ABC van de lokale besturen - nieuwe bijwerking

In april worden de gegevens van het ABC andermaal volledig herwerkt. Voor deze update rekenen we opnieuw op de gewaardeerde steun van onze talrijke partners in de lokale besturen zodat u heel binnenkort opnieuw online (en in de papieren bijwerking) de meest actuele gegevens van het ABC kunt raadplegen --- en exporteren.

Bovendien kan onze volledig herwerkte manual u helpen om nog beter uw weg terug te vinden in de online applicatie. Klik hier om de nieuwe handleiding te downloaden.

Lees meer...

ABC van de lokale besturen - handleiding online

De handleiding van het online platform is beschikbaar, volledig up-to-date en in een nieuw kleedje. U vindt er alle informatie over het consulteren en exporteren van de gegevens van alle lokale besturen. U kunt de hanleiding via deze link downloaden. Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan contact op met onze helpdesk om u verder op weg te helpen.

Lees meer...

Vind de contactgegevens van ...

Gemeentes
Gemeenten
 • Burgemeesters
 • Schepenen & raadsleden
 • Managementteams
 • Diensthoofden
 • Medewerkers
Gemeentes
Intercommunales
 • Besturen
 • DirectiesGemeentes
Politiezones
 • Politieraden
 • Politiecolleges
 • Korpschefs
 • Secretarissen
 • Bijzonder rekenplichtigen
Gemeentes
OCMW's
 • Voorzitters & raadsleden
 • Vaste bureaus
 • Secretarissen
 • Financieel beheerders
 • Medewerkers

Vlot downloaden

Moet u alle Vlaamse intercommunales aanschrijven of elke Antwerpse gemeentesecretaris opbellen? Dankzij een eenvoudige exporttoepassing downloadt u probleemloos adressenlijsten op maat van uw communicatie.